Close

Elections In The Region

Uttarakhand Assembly Elections 2021-22

M3-EVM And VVPAT Related Demonstrations

62- JASPUR DRAFT POLLING STATION LIST 63 KASHIPUR DRAFT POLLING STATION LIST 64- BAZPUR DRAFT POLLING STATION LIST
65-GADARPUR POLLING STATION DRAFT 66- RUDRAPUR DRAFT POLLING STATION 67-KICHHA DRAFT POLLING STATION
68- SITARGANJ DRAFT POLLING STATION 69-NANAKMATTA DRAFT POLLING STATION 70-KHATIMA DRAFT POLLING STATION
  • Total Expenditure Details Of Candidate:

BAJPUR-

Dhanraj Bharti Manju Arya Rajesh Kumar
Sunita Tamta Vjay Pal Yashpal Arya

GADARPUR-

Arvind Panday Jarnail Singh Jasvant Singh
Lal Bahadur Yadav Premanand Mahajan Saherum

JASPUR-

Adesh Singh Chauhan Ajay Aggarwal Anita Aggarwal
Jameel Ahmed Mansuri Laalman MH. Yunus Chaudhary
Sailendra Mohan Singhal Saleem Ahmed Sanjay Dutt

KASHIPUR-

Ashok kumar Deepak Bali Gagan Singh
Manoj Kumar Dobariyal Narendra Chand Singh Shamim Jahan
Trilok Singh Chima

KHATIMA-

Ashif Miyan Babu Ram Bhuvan Chandra Kapdi
Pushkar Singh Dhami Rajesh Ramesh Singh
Vijay Pal

KICHHA-

Ajay Kumar Tiwari Hareram Rai Jeevan Singh Negi
Kulwant Singh Mhd Azam Pramod Kumar Shukla
Rajesh Shukla Ram Naresh Dohre Riyaz Ahmed
Surendra Singh Tilak Raj Behar

NANAKMATTA-

Anand Singh Rana Gopal Singh Rana Jyoti Rana
Mukesh Singh Prem Singh Rana

RUDRAPUR-

Chandra Shekhar Rao Ganga Sagar Meena Sharma
Nand Lal Rajkumar Thukral Satpal Singh Thukral
Shiv Kumar Arora Soni Shrivastav Surendra Singh

SITARGANJ-

Ajay Jayswal Md. Ali Mobeen Ali
Narayan Pal Navtej Pal Singh Rajhubeer
Saurabh Bahuguna
  1. National Voters Service Portal
  2. Electoral Roll
  3. Urban Local Bodies Polling Center And Booth (PDF 318KB)
  4. Panchayat Polling Center And Booth (PDF 275KB)
  5. State Election Commission Portal
  6. Position Of Voter Election Office

Election Information:

62-Jaspur 63-Kashipur 64-Bajpur
65-Gadarpur 66-Rudrapur 67-Kichha
68-Sitarganj 69-Nanakmatta 70-Khatima